De studio

stijlen

lesrooster

tarieven

impressie

acties

workshops

verhuur

contact

recencies

Over Yoga

Waarom Yoga beoefenen?

Veel mensen doen yoga omdat ze behoefte hebben aan iets anders – een groter doel of diepere betekenis toekennen aan het leven – of vanwege een fysieke reden, zoals het herstel van een blessure of ziekte. In beide gevallen voelen ze de aandrang om iets te veranderen.

 

Voordelen van een regelmatige beoefening van yoga zijn:

  Toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, lichaamsbouw of niveau.

  Geweldige manier om stress te verminderen.

  Verbetert de houding, spierkracht en flexibiliteit zonder het lichaam te overbelasten.

  Positief effect op verschillende medische aandoeningen als slapeloosheid,
    Burn-Out klachten, overspanningsklachten, stress, darmklachten, milde depressies,
    chronische pijn, vermoeidheid, agressie, hoofdpijn, spanning etc.

  Uitdagende, maar niet veroordelende of competitieve oefening.

  Het verhoogt aandacht en het vermogen meer te focussen en te concentreren.

  Helpt om de geest vrij te maken om ruimte te creëren voor creativiteit en intuïtie.

  Helpt om emotionele conflicten op te lossen.

  Spirituele en filosofische aspecten zijn diepgaand en niet-tegenstrijdig.

  Flexibel en evoluerend proces van zelfbewustzijn en zelfgroei.

 

Geschiedenis en oorsprong

Yoga is de wetenschap van het tot rust brengen van de geest. Het is een filosofie,
een psychologische stroming, een discipline en een levensweg.

 

Het woord Yoga betekent ‘verenigen’, of ‘samen komen’.

Het is het verenigen van lichaam en geest met je hogere Zelf. Dit verenigen is het ultieme doel van yoga, en het gebeurt wanneer ons denken verstilt en vrij wordt gemaakt van gedachten. In essentie is yoga een oefening richting bevrijding waar we ons langzaam maar zeker losmaken van onze beperkende gewoonten en gedachtepatronen, en terugkeren naar een plek van rust en stilte, tevredenheid en onvoorwaardelijke liefde.

 

De wetenschapsfilosofie van yoga gaat enkele duizenden jaren terug naar het Indiase continent. Historische teksten bevatten onder anderen de Vedas, Upanishads, de Yoga Sutra’s en de Bhagavad Gita. In de vroege 20e eeuw heeft Krishnamacharya de fysieke yogabeoefening verfijnd en heeft zo een belangrijke rol gespeeld in het brengen van Yoga naar het westen. Hij trainde yogi’s als Iyengar, Pattabhi Jois en zijn zoon Desikachar die allemaal een eigen yogastijl zouden ontwikkelen. Ondanks dat er verschillende stijlen van yoga bestaan, is het belangrijk te onderkennen dat het ultieme doel van yoga en de oude basis van de beoefening van yoga hetzelfde blijft.

 

Of de houdingen van nu al vanaf het begin werden gebruikt doet er voor de huidige beoefenaar niet toe. Yoga is een proces van transformatie en het gaat om de intentie achter onze oefeningen. Bij deze zoektocht naar bevrijding moet het onze intentie zijn om het fysieke aspect te overstijgen. We leren de houdingen te beheersen met als doel om een ander niveau van bewustzijn te bereiken. Het uitvoeren van de houdingen vereist niet alleen kracht, maar ook een rustige geest en constante concentratie op
één punt. Als we oude en moderne oefeningen combineren, blijft de intentie hetzelfde: integratie van geest, lichaam en ademhaling, zodat de beoefenaar bevrijd wordt en één wordt met zijn of haar eigen goddelijke aard.

 

 

The 8 limbs of Yoga (het achtvoudige (ledematen) pad) - Raja Yoga.

In een van de belangrijkste geschriften in de yoga, de Yoga Sutra’s, beschrijft wijsgeer Patanjali wat het doel is van yoga en de vele obstakels die je op je pad tegen kan komen. Patanjali definieert yoga als ‘Yogaç citta vritti nirodhaha’ (Sutra 1.2), wat zoveel wil zeggen als ‘Yoga is een staat van eenzijn dat voortkomt wanneer de onregelmatigheden van de geest gestopt worden’. Om dit hogere doel van yoga te bereiken, beschrijft Patanjali het achtvoudige pad (of ashtanga; niet te verwarren met de fysieke beoefening van Ashtanga als ontwikkeld door Patthabi Jois) genaamd Raja Yoga:

 

Yama – heeft betrekking op het zuiveren van je persoonlijke betrekkingen in relatie tot de buitenwereld. Yama bevat vijf met elkaar verbonden onderdelen te weten: geweldloosheid, waatachtigheid, eerlijkheid, seksualiteit, begeerte.

Niyama – gaat over het zuiveren van je persoonlijke betrekkingen in relatie tot je “binnenwereld”. Ook deze bevat vijf met elkaar verbonden onderdelen: zuiverheid, tevredenheid, matigheid, zelfstudie, overgave.

Asana – de fysieke houdingen, om het lichaam te laten openen en in balans te komen en zo de subtiele energievelden in onszelf te ervaren. Beoefen ze in combinatie met de andere onderdelen.

Pranayama – ademcontrole, gericht op het in staat stellen van de adem om prana (levensenergie) in ons systeem/lichaam te laten stromen.

Pratyahara – het terugtrekken van de zintuigen, naar binnen keren. De zintuigen naar binnen trekken, weg van externe afleiding van de wereld om ons heen.

Dharana – concentratie/focus. Concentratie door je aandacht te richten op een gekozen onderwerp. In zachtheid de gedachten die telkens om aandacht vragen laten gaan zonder oordeel en je weer richten op het gekozen onderwerp.

Dhyana – meditatie oftwel moeiteloze ononderbroken concentratie. Je een periode achter elkaar in zachtheid concentreren zonder onderbreking. De ruimte die jou gedachten innemen wordt steeds kleiner.

Samadhi – de vereniging van object en waarnemer, er is geen enkele afleiding meer. Een staat waarbij ons bewustzijn geen differentiatie heeft, er kan ‘een andere wereld’, die van heldere waarneming voor je open gaan. Een staat van eenzijn: verlichting (ananda).

 

De basis: Hatha Yoga – Het balanceren van Zon en Maan energieën.

Hatha Yoga Pradipika door de Yogi Swatmarama is een andere essentiële yoga tekst, die terug gaat naar de 15e eeuw. Hatha Yoga kan algemeen gezien worden als de basis van de fysieke beoefening van yoga zoals we deze tegenwoordig kennen. Het beschrijft onder anderen de asanas (houdingen), pranayama (ademhalings-technieken) en technieken die leiden tot fysieke zuivering/reiniging. In de Hatha Yoga ligt de focus op het fysieke lichaam, de adem, en de geest, met als doel om hun handelingen te verenigen. Waar ‘Ha’ de energie van de zon betekent en ‘tha’ de energie van de maan. Hatha Yoga is de beoefening om tegengestelden te verenigen in onszelf, om een absolute balans te creëren tussen het fysieke lichaam, de geest en energie. De eerste stap naar een fysieke yogabeoefening is het bewust linken van de adem met het lichaam. In de Hatha Yoga wordt de innerlijke link tussen de adem, prana (energie) en de geest bena-drukt, en de kennis van controle van de prana, automatisch controle geeft van de geest.

 

 

DESIGN & BUILD BY STUDIOMARINADE.NL